Институт туралы 

Пан Ги Мун атындағы Тұрақты даму институты (BKMISD.kaznu.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде (ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан) халықаралық ғылыми мекеме ретінде құрылды. Оның құрылуы ҚазҰУ-дың байырғы дәстүрлеріне негізделген. Әл-Фараби бірнеше жетекші ұзақ мерзімді бағдарламаларын біріктіру арқылы дамушы елдерде тұрақты даму мақсаттарына (SDGs) қол жеткізу үшін жұмыс жасап келеді.

Оларға БҰҰ-ның академиялық ықпалы (UNAI), Университеттің 4.0, Тұрақты дамудың жаһандық академиялық бағдарламасы, Жасыл кампус, Ұрпақтар арқылы жасыл көпір, Университеттің әлеуметтік жауапкершілік жүйесі (USRN), Рухани Жанғыру (Қазақстанның мәдени және әлеуметтік даму бағдарламасы), «Әл-Фараби – Ақылды қала» және басқалары жатады. Институт білім беру, ғылыми-зерттеу және халықаралық ынтымақтастық арқылы Тұрақты Даму Мақсаттарын (SDG-17) жүзеге асыру үшін серіктестікті жылжытуға бағытталған.

Біздің қызметіміз!

Институттың (BKMISD.kaznu.kz) басты қызметі – Тұрақты Даму Мақсаттары (SDG-17) үшін білім беру, ғылыми-зерттеу және халықаралық ынтымақтастық арқылы Тұрақты Даму Мақсаттарын жылжыту мен жүзеге асыруда жаһандық серіктестікке инновациялық көзқарасты дамыту. Институт студенттерді, ғалымдарды, сарапшыларды, саясаткерлерді және халықаралық ұйымдардың мүшелерін біз қалаған болашақты құруға синергияларды ынталандыру үшін біріктірудің тиімді жолдарын іздейді. Институттың пәнаралық көзқарасы БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі күн тәртібіне қатысты практикалық шешімдер мен стратегияларды іздестіруге бағытталған.

 

Күн тәртібінде

Пан Ги Мун атындағы Тұрақты даму институты ұлттық және халықаралық аналитикалық орталықта алдыңғы қатарлы ғылыми-зерттеу және білім беру бағдарламаларын дамыту орталығы болуды мақсат етеді. Бұл бағдарламалар жаһандық, ұлттық және жергілікті деңгейлерде саясатты дамыту, саясатты талдау және тұрақты дамудың экологиялық аспектілерін тиімді шешуге арналған.

Институттың білім беру бағдарламалары инновациялық топ-менеджерлер мен саясаткерлер үшін оқыту, оқу жоспарларын әзірлеу және оқытуды ұсынады. Зерттеулер тұрақты даму, жасыл өсу, 4.0 Университеті, жасыл экономика және т.б. байланысты мәселелерді шешу үшін гуманитарлық, әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдарының мамандарын біріктіреді. Институт барлық мүдделі тараптармен, ұлттық және халықаралық деңгейде қаражат жинау және гранттар беру бойынша жұмыс істейді.

Негізгі бағдарламалар

Институт барлық мүдделі тараптарды, әсіресе жас көшбасшылар мен белсенділерді Тұрақты Даму Мақсаттарына жету мәселелерін шешуге және осындай проблемаларды шешу бойынша шараларды әзірлеуге қатысуға дайындалып жатыр.